13: Olaf Veenstra

Olaf is directeur-bestuurder van Poppodium Vera en Simplon in Groningen. Vanaf 1 juni gaat Vera proefdraaien met vrijwilligers want hoera, de deur mag weer op een kier. Ook al zijn er zoomparties en zelfs een heuse zoom-uitsmijter: de 65ste verjaardag van Peter Weening (programmeur Vera) had iedereen liever anders gezien dan via een Hete Hit Nacht zoomscherm in de huiskamer. En dan is er de uitdaging die er ligt om zo goed mogelijk met elkaar uit deze beslist niet-normale tijd te komen. Ook als popketen in Groningen. En toch ook weer het mooie: hoe snel en flexibel we met de situatie om weten te gaan. Dus het komt vast helemaal goed. Ook met de popcultuur in Groningen.

vrijdag 29 mei 2020

Achtergrond

Op woensdag 27 mei kwam minister van cultuur en onderwijs Van Engelshoven met de lang verwachte brief met daarin uitleg over de verdeling van de eerder toegezegde 300 miljoen aan de cultuursector. Voor (pop) podia betekent dit dat gemeentes in Nederland 29 miljoen extra ontvangen ter ondersteuning van hun podia. Hoe het in Groningen gaat is nog even afwachten. In ieder geval mogen podia (en ook theaters en musea) vanaf 1 juni weer open onder stricte protocollen en voor maximaal 30 bezoekers… Voor bespelers geldt dat er niet meer dan één persoon tegelijkertijd mag zingen en voor blazersensembles is al helemaal geen plek.

En verder

Ruim de helft van de 300 miljoen euro gaat naar instellingen die langdurig subsidie ontvangen van het Rijk. Ze vielen al onder de zogenoemde ‘Basisinfractructuur’ van het ministerie of kregen al subsidie via een van de zes rijkscultuurfondsen.

Vooral instellingen die het in de ogen van het ministerie goed deden voor de coronacrisis, omdat ze veel eigen inkomsten hadden, hebben het zwaar. Geen bezoekers betekent nu geen eigen inkomsten. De compensatie die deze instellingen krijgen is dan ook gebaseerd op deze weggevallen eigen inkomsten. Ze kunnen 45 procent hiervan vergoed krijgen, met een maximum van drie keer hun normale subsidiebedrag. Als ze eigen vermogen hebben, wordt dat deels afgetrokken. Met deze regeling is in totaal 153 miljoen euro gemoeid.

Van Engelshoven werpt alvast een blik vooruit op de volgende subsidieperiode, 2021-2024. Ze neemt het advies van de Raad voor Cultuur over om ook volgend jaar coulant te zijn met de subsidie-eisen. Zo zullen instellingen die te weinig bezoekers trekken om aan de subsidievoorwaarden te voldoen daar niet op worden afgerekend.

Hun hoop is nu gericht op een tweede steunpakket voor alleen de culturele sector, waarin meer geld wordt vrijgemaakt voor deze groepen. Maar of dat er komt, is de vraag. Van Engelshoven schrijft er in haar brief van woensdag niets over.

bron https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/27